Loading

Logjistikë e integruar

Rëndësia e logjistikës në lëvizjen e mallrave dhe produkteve BRIO GROUP e konsideron lëvizjen e mallrave si një aktivitet të vetëm të vështirë për t’u administruar me kritere menaxhuese; rrjedhimisht zëri logjistikë bëhet prioritar në vizionin e një politike të orientuar drejt përmirësimit të shërbimit dhe reduktimit të kostove të administrimit. Logjistika “e integruar” Logjistika […]

Read more

Transport intermodal

Transporti tokësor, për orografinë e veçantë të territorit italian dhe mangësitë infrastrukturore të sistemit Itali, i ka detyruar kompanitë më largpamëse të transportit të diversifikojnë strukturat e biznesit, duke e orientuar vëmendjen e tyre drejt transportit intermodal. Zgjedhja intermodale bashkëlidh elasticitet dhe efikasitet për një ndërgjegjësim më të madh ndaj ambjentit, duke reduktuar ndjeshëm prodhimin […]

Read more

Facility Management

Facility Management është “disiplina e biznesit që koordinon hapësirën fizike të punës me burimet njerëzore dhe vetë aktivitetin e kompanisë. Integron principet e administrimit ekonomik e financiar të biznesit, të arkitekturës e të shkencave të psikologjisë së sjelljeve si dhe ato inxhinierike”. Thënë ndryshe, Facility Management është procesi i projektimit, zgjerimit dhe kontrollit përmes të […]

Read more