Loading

Transport

BRIO GROUP zotëron një flotë mjetesh, që përdoret për aktivitetin e transportit, prej 10 kokash tërheqëse dhe 10 gjysëm-rimorkiosh, të kontrolluar nga punonjësit tepër të kualifikuar të Zyrës sonë të Trafikut.

Lëvizim, transportojmë e dorëzojmë në afate të garantuara çdo lloj malli, në çdo vend të Italisë, pa kufizim peshe, dimensionesh, volumesh e numër kolish.

Transport i personalizuar

Falë një network të përhapur, ofrojmë një shërbim të personalizuar, të karakterizuar nga një cilësi e lartë e aktiviteteve:

  • tërheqje malli pranë qendrës së klientit;
  • ruajtje në magazinat e saj;
  • transport i përditshëm nga e drejt të gjitha rajoneve të Italisë;
  • administrim i informatizuar i pagesave për transportin në dorëzim të mallit; mbikqyrje e vazhdueshme e dërgesave.

Si përherë, vemë në dispozicion mjete dhe pajisje për të transportuar mallrat me:

PËRPIKMËRI, SHPEJTËSI E SIGURI

<  Të gjitha shërbimet