Transport intermodal

Transporti tokësor, për orografinë e veçantë të territorit italian dhe mangësitë infrastrukturore të sistemit Itali, i ka detyruar kompanitë më largpamëse të transportit të diversifikojnë strukturat e biznesit, duke e orientuar vëmendjen e tyre drejt transportit intermodal. Zgjedhja intermodale bashkëlidh elasticitet dhe efikasitet për një ndërgjegjësim më të madh ndaj ambjentit, duke reduktuar ndjeshëm prodhimin […]