Ndërtesë

Sektorët Sektorët kryesorë në të cilët operon Brio Group janë: Restaurimi dhe rizhvillimi; Ndërtesa banimi, publike dhe private; Ndërtim industrial dhe turistik; Parqet dhe rrugët. Brio Group është në gjendje të ndërtojë dhe rinovojë ndërtesa historike ose me kufizime të veçanta arkitekturore dhe të garantojë cilësinë e klientit, respektimin e kohës dhe kostove. Fleksibiliteti operacional […]