Logjistikë e integruar

Rëndësia e logjistikës në lëvizjen e mallrave dhe produkteve BRIO GROUP e konsideron lëvizjen e mallrave si një aktivitet të vetëm të vështirë për t’u administruar me kritere menaxhuese; rrjedhimisht zëri logjistikë bëhet prioritar në vizionin e një politike të orientuar drejt përmirësimit të shërbimit dhe reduktimit të kostove të administrimit. Logjistika “e integruar” Logjistika […]