Energjia dhe Piroliza

Në vitin 2017, për të diversifikuar biznesin, Brio Group filloi divizionin ENERGY, duke blerë fillimisht dy impiante të prodhimit të energjisë elektrike të pashfrytëzuara në Bastia Umbra (PG) dhe Mapello (BG), duke i vënë ato sërish në funksionim, me një aktivitet rinovues teknik. Që nga viti 2018, ajo ka nisur një plan të rëndësishëm investimi në Kërkim […]