Loading

Energjia dhe Piroliza

Në vitin 2017, për të diversifikuar biznesin, Brio Group filloi divizionin ENERGY, duke blerë fillimisht dy impiante të prodhimit të energjisë elektrike të pashfrytëzuara në Bastia Umbra (PG) dhe Mapello (BG), duke i vënë ato sërish në funksionim, me një aktivitet rinovues teknik. Që nga viti 2018, ajo ka nisur një plan të rëndësishëm investimi në Kërkim […]

Read more

Ndërtesë

Sektorët Sektorët kryesorë në të cilët operon Brio Group janë: Restaurimi dhe rizhvillimi; Ndërtesa banimi, publike dhe private; Ndërtim industrial dhe turistik; Parqet dhe rrugët. Brio Group është në gjendje të ndërtojë dhe rinovojë ndërtesa historike ose me kufizime të veçanta arkitekturore dhe të garantojë cilësinë e klientit, respektimin e kohës dhe kostove. Fleksibiliteti operacional […]

Read more

Facility Management

Facility Management është “disiplina e biznesit që koordinon hapësirën fizike të punës me burimet njerëzore dhe vetë aktivitetin e kompanisë. Integron principet e administrimit ekonomik e financiar të biznesit, të arkitekturës e të shkencave të psikologjisë së sjelljeve si dhe ato inxhinierike”. Thënë ndryshe, Facility Management është procesi i projektimit, zgjerimit dhe kontrollit përmes të […]

Read more

Logjistikë e integruar

Rëndësia e logjistikës në lëvizjen e mallrave dhe produkteve BRIO GROUP e konsideron lëvizjen e mallrave si një aktivitet të vetëm të vështirë për t’u administruar me kritere menaxhuese; rrjedhimisht zëri logjistikë bëhet prioritar në vizionin e një politike të orientuar drejt përmirësimit të shërbimit dhe reduktimit të kostove të administrimit. Logjistika “e integruar” Logjistika […]

Read more